078 681 9009 info@beautyinandout.nl

Privacybeleid

Privacyverklaring van Beauty In & Out
Bij Beauty In & Out noteren wij de naam en adres gegevens in ons administratieprogramma. Dit doen wij
zodat wij de behandelingen die u heeft ondergaan terug kunnen bekijken. Dit is uiteraard niet verplicht.
Met al uw gegevens gaan wij vertrouwelijk om, conform de Europese wetgeving AVG.
Klanten kunnen altijd om inzage vragen voor wat betreft de eigen klantenkaart. Alle gegevens worden
veilig bewaard in een pc die alleen te openen is met een wachtwoord. Deze is alleen bij bekend bij de
eigenaar.

Beauty In & Out zal nooit gegevens van de klant ter inzage geven of doorverkopen aan andere
organisaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Opgesteld, Hendrik Ido Ambacht 24-05-2018